Dačice 1 - Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže