Horní Slatina - oprava hřbitovní zdi

HORNÍ SLATINA - OPRAVA STARÉ HŘBITOVNÍ ZDI - 2018

Farní kostel svatého Jiljí je původně románská stavba z první poloviny 13. století, barokně upravena před rokem 1717. Roku 1833 byla provedena přístavba.

Oprava staré hřbitovní zdi okolo kostela - odstranění rozsáhlé vrstvy oprav cementových omítek a novodobých betonových přizdívek a odvětrání vnitřní strany ohradní zdi. Nedochované partie jsme nově dozdili a osadili cihelnými tvarovkami na korunu zdiva. Na závěr jsme natáhli jednovrstvé vápenné omítky.