ZÁMEČNICKÁ A KOVÁŘSKÁ DÍLNA

Asi se sklouzneme po euro-výrobě. Průčelí domu osazené euro okny je dosti studené, teplo je k mání až uvnitř. Ale ne! Kvalita je vždy důležitá. Mistři zámečníci a kováři sh však řeknou: „Když kování tak skoby a točny“. Ruční práce musí být alespoň z části zachována. Strojním výrobkům chybí poezie. Jako by technika, strojní výroba, byla bezmocná. Duši zahřeje zvládnutá dobou prověřená řemeslná věc. Zástrč, klika nebo pant zpracovaný a ozdobený dle zvyklostí místa a tradice sloužící léta svému účelu má dar hřát.