Stavební huť Slavonice

Stavební huť Slavonice vznikla v roce 1992. Jejím hlavním cílem byla a je především odborná a kvalitní péče o historické památky a vše, co s tím souvisí. Nedílnou součásti jsou od roku 2002 restaurátorské práce, které provádíme v souladu se současnými nároky na obnovu památkově chráněných, kulturních památek.

Určující základní filozofií práce huti je idea krásy a užitku a celostní pohled na svět. Dále obdiv a úcta k práci mistrů starého řemesla a touha pokračovat v jejich snažení. Při své práci trvale hledáme symbiózu kvality starého řemesla a moderních technologií, bez nichž to dnes již samozřejmě nejde. Prosazujeme u staveb řádnou stavební přípravu, čímž předcházíme nežádoucím změnám a prodražujícím se improvizacím v průběhu stavby.