OBNOVA

Dlouhá léta zaplavovaná nejspodnější část sklepů si časem vybrala svou daň. Mokré zdi a plíseň, oprýskané fasády i statické problémy některých budov, zaměřily pozornost města pod jeho zem.

Situace si žádala řešení. Různými průzkumy (hydrogeologickými, geologickými, archeologickými) a zaměřováním byly roku 1993 zahájeny práce na sanaci a zmapování podzemí. Čistící práce byly prováděny ručně, maximálně pomocí vrtáků a čerpadel. Představy o alespoň částečném použití malé mechanizace se nenaplnily. Již po prvních pár metrech čištění bylo jasné, že se bude jednat o namáhavou práci s obtížnou dopravou bahna a písku na povrch. Ve velmi stísněných prostorách chodeb nánosy často sahaly až do čtyř pětin výšky. Některá hrdla sklepů (v napojení na samotnou chodbu) musela být rozšířena -  aby bylo vůbec možné prostory vyčistit. Před hotelem Alfa v dolní části náměstí Míru byla znovuotevřena původní těžební šachta, která sloužila k vyzvednutí usazenin přímo na povrch. Jinak se vše čistilo přes útroby domů pomocí kýblů, se kterými se chodilo do kontejneru přistaveného na náměstí. Prostě mravenčí práce.

Dnes známá prozkoumaná část podzemí měří zhruba 1400 m a nalézá se v hloubce 4 – 7 m pod městskou zádlažbou. Po vyčištění došlo k odvodnění a vysušení sklepů, postupnému snížení vlhkosti zdiva a zpevnění pod základy domů. Vyšlo najevo, že chodby mají díky spádu velmi dobré přirozené větrání (rula zvětrává na jílové minerály, které jsou pevné, když jsou suché).  Po sanačních pracích pod dolním náměstím, kdy byl důležitým krokem zejména obnovený odtok, chodby znovu po dlouhé době prolnul závan čerstvého vzduchu.

Minulost slavonického podzemí stovky let ukrývala nejrůznější cenné důkazy o životě tehdejších obyvatel. Vzhledem k tomu, že se o podzemí žádné písemné doklady nedochovaly, historii poodkrylo až úsilí archeologů. Díky nim se podařilo datovat vznik i účel tohoto impozantního díla našich předků. Neutěšený stav podzemí paradoxně napomohl bahnu mnohé konzervovat. Během prací byl získán početný soubor fragmentů keramiky, dřev a zvířecích kostí. Z keramických nálezů byl zastoupen běžný kuchyňský sortiment z doby kolem 15. století a střepy z konce 13. století. Nalezly se zde i kovové předměty jako podkova, hřeby a železný klínek používaný při lámání kamene. Při odkrytí gotických těžebních šachet byla v hloubce 50 cm nalezena původní městská dlažba, která je starší, než renesanční. Tvořená byla menšími křemennými valouny, místy s použitím lomového kamene.