Památka roku 2014

Hřbitovní kaple sv. Kříže - Slavonice

vítěz v 2. kategorii – velké / rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH

 

V roce 2015 proběhlo vyhlášení soutěže Památka roku 2014, kdy se hodnotil nejlepší projekt a realizace obnovy nemovité kulturní památky v ČR. Soutěž každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), což je dobrovolná, zájmová a nevládní organizace, která sdružuje především historické obce či jejich části, které mají zachované významné kulturní hodnoty. Cena sestává z trvalé pamětní desky a finanční odměny vlastníkovi objektu.

 

Projekt obnovy kaple navázal na přerušené stavební a restaurátorské práce z 90. let - statické zajištění, obnova střechy i fasády, restaurování malby na klenbě a na polích nad římsou presbytáře a restaurování oltáře svatého Kříže.

Kaple se navrátila k původnímu účelu, ke kterému nebyla už několik desetiletí využívána. Slouží jako místo pro rozloučení se zesnulými při církevních i občanských pohřbech, neboť ve městě není obřadní síň. Kaple je zpřístupňována veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu městem.

 

_MG_4660 - _MG_4661_1  _MG_4652_1  _MG_4638_1  _MG_4629_1

 

další odkazy na památku roku 2014