RESTAUROVÁNÍ KAMENE

Restaurujeme jak drobné architektonické památky z různých druhů kamene, tak i sochařská díla. Často se jedná o sochy svatých bohatě zastoupených v našich městech i obcích a jejich okolí. Restaurujeme i památky z kamene většího rozsahu jako jsou např. Mariánské a Morové sloupy, různé kamenné zahradní stavby a kašny.

V rámci restaurátorských zásahu nebo zcela samostatně provádíme řemeslné kamenické práce, doplňování nedochovaných celých částí nebo provádíme jejich rekonstrukci. Nejčastěji zastoupené drobné architektonické památky jsou boží muka a kříže, které se bohužel často stávají cílem vandalů a zlodějů a mnohde tak nenávratně mizí z krajiny.

Rovněž provádíme transfery (přemísťování) drobných architektonických a sochařských památek. Tyto práce jsou realizovány převážně z důvodů statických poruch založení nebo z důvodů přesunutí při rozšiřování a modernizaci komunikací apod.

Restaurátorské průzkumy mají své opodstatněné využití také v průběhu realizace některých zakázek, při nichž dochází k upřesňování a doplňování jednotlivých pracovní a technologických postupů, např. stanovování nejstarších dochovaných vrstev barevnosti apod.

Součástí restaurátorských prací z kamene jsou i formovací práce štukatérské, zhotovování forem a následně faksimilí z umělých materiálů.

kamen05a_1  kamen04a_1  kamen03a_1  kamen02a_1  kamen01a_1