RESTAUROVÁNÍ ŠTUKŮ

Restaurujeme uměleckořemeslná i sochařská díla, převážně se jedná o součást výzdoby větších objektů, zámků, bohatých měšťanských domů, divadel apod. V nikách na fasádách, na atikách a štítech těchto objektů se pravidelně nachází bohatá figurální štuková výzdoba, která je zde velmi exponovaná a vystavená nepřízni počasí. Její stav je téměř vždy velmi vážný, dochází k odpadávání částí výzdoby a obnažování cihelného zdiva a železných armatur. Velmi neuspokojivý stav, materiál a mnohdy technologie zhotovování této výzdoby je velmi náročným zásahem pro restaurátory a řemeslníky, mnohdy se neobejde bez transferu a nahrazení kopií nejvíce poškozené výzdoby.

Také provádíme řemeslné štukatérské práce v exteriérech i interiérech převážně památkově chráněných objektů. Restaurujeme všechny druhy fasád od zcela jednoduchých rovných až po ty nejsložitější, zdobené římsami a bohatou štukaturou. Restaurujeme interiérové omítky včetně stropů plasticky pojednaných štukovou nebo sádrovou výzdobou mnohdy povrchově upravenou zlacením nebo malovanou.

Součástí restaurátorských prací ze štuků jsou i formovací práce štukatérské, zhotovování forem a následně odlitků a výdusků z různých umělých a minerálních materiálů.

stuk01a_1600x900ms_1  stuk02a_1600x900ms_1