RESTAUROVÁNÍ TERAKOTY

Nepříliš zastoupeným materiálem je u nás (když pomineme cihelné dlažby) terakota, která je součástí výzdoby některých architektonických objektů na fasádách i v interiérech. Z terakoty jsou zhotoveny části plastické výzdoby nebo samostatné, převážně zakončující prvky. Různé vázy, čučky, prefabrikované stříšky apod. Ve větších městech jsou z terakoty zhotoveny i figurální výzdoby fasád, často umístěných na atikách a štítech významných objektů. Zaměřujeme se na restaurování právě těchto architektonických a figurálních částí výzdoby.

V interiérech mnoha historických budov se dochovaly původní keramická kamna a pece. Opravu a restaurování těchto prvků zprostředkováváme keramikům kamnářům, se kterými máme dobré zkušenosti a známe jejich práci.

terakota01a_1600x900ms_1