ŠTUKATÉRSKÁ DÍLNA

 

Štukatérské práce v zásadě dělíme na práce s omítkami - štukem, sádrou a práce formovací - složité kombinované formy na figurální modely.

 

Omítky

Zaměřujeme se přednostně na historické objekty a památky. Při restaurování štuku a omítky jsme schopni provést prakticky všechny opravy. U složitější výzdoby, např. u tažených profilů – říms, zajišťujeme servis zedníkům (šablony, odlitky, drobné plastické detaily).

Snažíme se opravovat a doplňovat poškozená místa materiály a technologiemi, které vycházejí z původních historických postupů. Použití moderních materiálů a postupů se samozřejmě nebráníme, ale jejich využití směřujeme spíše na mladší objekty a místa, kde je využití původních postupů problematické (izolace, balkony, římsy atd.).

Složitější štukatérské práce provádíme společně s restaurátory nebo pod jejich dohledem. Na státem chráněných, takzvaných - zapsaných památkách - pracují restaurátoři s odpovídajícími licencemi.

 

Formy a modelování

Práce se sádrou je naší specializací s širokou nabídkou využití. Od tahání a skládání různých tvarů sádrových profilů, přes odlévání dekorativních prvků, až po bohatou sádrovou výzdobu interiéru.

Formy uděláme prakticky na všechno - jednoduché klínové, kombinované lukoprénové formy se sádrovým kadlubem, kovové několikadílné, až po ty nejsložitější.

Mezi nejčastěji používané materiály na odlitky a kopie patři směsi na bázi různých druhů cementů, epoxidových pryskyřic a hydraulických pojiv. Tyto směsi se dále modifikují a barví tak, aby jejich struktura, barevnost a mechanické vlastnosti splňovaly stanovené nároky (převážně jde o imitaci původního vzhledu originálu).

Hlavním měřítkem pro správné rozhodnutí z čeho a jaká bude forma se odvíjí od množství kopií a materiálu, ze kterého budou vyráběny.

 

Rádi pomůžeme s řešením, navrhneme optimální typ formy a odhadneme odpovídající cenu v návaznosti na předpokládané množství kopií.

 

prefa03      prefa04      prefa05     prefa06