ŠTUKATERSKÁ DÍLNA

Štukatérské práce v zásadě rozlišujeme na práce s omítkami – štukem, se sádrou a na práce formovací – zhotovování složitých kombinovaných forem na figurální modely.

V rámci prací s omítkami realizujeme prakticky všechny opravy a restaurování materiálů skládajících se ze štuku nebo omítky. Přednostně se zaměřujeme na historické objekty a památky. Při výzdobě např. taženými profily – římsami zajišťujeme servis zedníkům (šablony, odlitky nebo modelování drobných plastických detailů)

U všech objektů a jejich částí, včetně těch nejsložitějších profilací a štukatur se snažíme opravovat a doplňovat poškozená a nedochovaná místa materiály a technologiemi, které vycházejí z původních historických postupů. Samozřejmě, že použití moderních materiálů a postupů se nebráníme, ale jejich využití směřujeme spíše na mladší objekty a na místa kde využití původních postupů je do jisté míry problematické (izolace, balkóny, ochrana vodorovných částí staveb – římsy, apod.......)

Složitější štukatérské práce provádíme společně s restaurátory nebo pod jejich odborným dohledem. Státem chráněné tzv. zapsané památky restaurujeme. Tuto práci provádějí restaurátoři s odpovídajícími povoleními – licencemi.

Práce se sádrou jsou naší další specializací s velmi širokou nabídkou využití. Od tahání a skládání různých tvarů a velikostí sádrových profilů, přes odlévání různých dekorativních prvky interiérové výzdoby, jako jsou rozety, ozdobné lišty rámečky, fabióny atd., až po bohatou sádrovou výzdobu interiéru, např. kazetové stropy, členění a výzdoba zdí vstupních vestibulů, schodišť či celých sálů. Všechny tyto práce jsme schopni připravit a realizovat v nejvyšší kvalitě.

Formovací práce jsou součástí prací štukatérských, ale pro jejich specifičnost a odbornost, kterou uplatňujeme především při formování figurálních předloh a památek většího charakteru ji zde prezentujeme jako samostatnou část. Nedílnou součásti těchto prací je i následná výroba (odlévání, dusání) kopií a faksimilí zaformovaných věcí.

Formy zhotovujeme prakticky na všechno, od jednoduchých klínových sádrových forem, přes kombinované lukoprénové se sádrovým kadlubem, kovové několikadílné až po ty nejsložitější za použití zahraničních silikonů a epoxidů. Hlavním měřítkem pro správné rozhodnutí z čeho a jaká bude forma se odvíjí od množství kopií a materiálu ze kterého budou vyráběny. Rádi s tímto problémem pomůžeme a navrhneme optimální typ formy a odhadneme odpovídající cenu v návaznosti na předpokládané množství zamýšlených kopií.

Odlitky a kopie do forem zhotovujeme z komerčně dostupných materiálů nebo i z vlastních připravovaných směsí. Mezi nejčastěji používané patři směsi na bázi různých druhů cementů a hydraulických pojiv a směsi na bázi epoxidových pryskyřic. Tyto směsi jsou dále modifikovány a barveny, tak aby jejich barevnost, struktura povrchu, mechanické vlastnosti, apod. splňovala předem stanovené nároky, převážně jde o imitaci původního vzhledu originálu.

prefa03      prefa04      prefa05     prefa06